Jämsän kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä onnittelee lämpimästi
Länkipohjan koulua hienosta ympäristökasvatuksen saavutuksesta,
Vihreästä Lipusta. Koululla on mm. päästy lämmitysöljyn kulutuksessa 5
%:n ja vedenkulutuksessa 10 %:n säästöihin, upeaa! Jämsän kaupunki on
luvannut tukea vuosittaista 250 euron asiaan liittyvän opintomateriaalin
hankkimista 50 eurolla. Vihreä valtuustoryhmä laittaa pottiin saman
verran ja toivoo, että muutkin valtuustoryhmät aktivoituisivat auttamaan
koulua materiaalikustannuksessa. Jatkossa olisi tietysti verratonta,
jos ko kustannus voitaisiin kattaa sivistystoimen budjetista.
Toivottavasti Länkipohjan koulun hieno esimerkki rohkaisee alueemme
muitakin kouluja ja päiväkoteja tavoittelemaan Vihreää Lippua. Onnea
koulun oppilaille ja opettajille ja annetaan lipun hulmuta!

Vihreä valtuustoryhmä

(JS 29.5.10)