Hallituksen päätös esittää eduskunnalle lupaa kahteen uuteen ydinvoimalaan oli suuri pettymys. Suomella oli tilaisuus linjata energiantuotantoamme rohkeasti uusiutuvien energiamuotojen suuntaan ja olla etulinjassa kehittämässä maailman kiinnostavimman ja suurimman kasvupotentiaalin teollisuutta. HSBC:n tutkimuksen mukaan ilmastoteknologian markkinat kasvoivat pelkästään v. 2009 75 prosentilla. Jokaisen uusiutuvan energian tuottaman terawattitunnin lasketaan tuottavan 250 – 300 uutta työpaikkaa. Luku on vähintään kaksinkertainen verrattuna ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden luomiin työpaikkoihin.

   Vihreä kanta ydinvoima-asiaan on selkeän kielteinen. Asiaa on tarkasteltu usean poliittisesti riippumattoman tieteellisen tahon laatimien energian kulutusta, saatavuutta ja tuotantotapaa käsittelevien tutkimusten valossa. Uskaliaimpien teorioiden mukaan koko Euroopan energiantarve voidaan kattaa uusiutuvilla energiamuodoilla v. 2030 mennessä. Näiden visioiden toteutuminen on kiinni poliittisesta tahdosta: kyvystä ja halusta muuttaa suuntaa ja katsoa energiaratkaisuissa pidemmälle. Teollisuuden kilpailukykyä on turha esittää perusteena käsillä olevalle ydinvoiman lisärakentamispäätökselle.

   Lisäydinvoima ei ole tae paperiteollisuuden työpaikkojen säilymisestä Suomessa, vaan eduskuntaan tuleva malli tekee Suomesta ydinenergian viejämaan ja ydinjätteen hautausmaan.

  Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuosipäivänä voimme muistella tuntemuksiamme tuolloin, 24 vuotta sitten, kun radioaktiivinen saastepilvi asettui valtiorajoja kunnioittamatta Suomenkin taivaalle ja pilasi kalareissumme, sieniretkemme, osin jopa terveytemme ja täysin luottamuksemme ydinteknologian turvallisuuteen.

    Helsingin Sanomien 12.3.10 mukaan kansanedustaja Tuula Peltonen oli valmis äänestämään jopa kolmen uuden luvan puolesta. Olemme odottaneet, että Tuula Peltonen olisi käyttänyt JS:n hänelle tarjoamaan palstatilaa ja kertonut jämsäläisille, miksi hän on valmis ohjaamaan Suomea vanhenevan ydinteknologian suuntaan eikä halua katsoa maailmanmarkkinoille, joilla uusiutuvat energialähteet ovat tae uusista työpaikoista.  Miksi uusien ydinvoimaloiden kanssa on kiire, vaikka Olkiluoto 3:n kohdalla on pettänyt talous, laatu ja aikataulu?  Markkinoidut työpaikatkin ovat valuneet ulkomaille.

 

Mari Äikäs

Saara Peutere-Heikka