VALTUUSTOALOITE                  

 

                                                                                       13.9.2010

 

Esitämme, että Jämsän kaupungissa otetaan käyttöön välittömästi lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi voi olla sopivaksi katsottu kokoelma käytäntöjä, jotka ovat selkeästi tunnistettavissa ja osoitettavissa lapsivaikutusten arvioinniksi. Lapsivaikutusten arvioinnin osaksi on mahdollista liittää myös selvitys lasten ja nuorten kuulemisesta, mikäli näin on toimittu. Esimerkkinä tällaisesta voi olla Nuor Jämpsän lausunto toimenpiteestä.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin taustalla ovat lapsen edun huomioimiseen velvoittavat julkiset sitoumukset ja säädökset, joista keskeisimpiä ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) ja perustuslain 6§ edellyttämä lasten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu palveluita järjestettäessä. Lisäksi lasten ja nuorten huomioon ottamiseen ohjaa Jämsän kaupungin strategia (Jämsän kaupungin parempi tulevaisuus 2020 –strategia, s. 10)

 

Jämsässä 13.9.2010

 

Vihreä Jämsä ry:n puolesta

Mari  Äikäs

kaupunginvaltuutettu