Vihreä Jämsä ry 30.5.2011

ALOITE HILJAISEN TIEDON SIIRTÄMISESTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

Henkilöstökertomuksen 2010 mukaan Jämsän kaupungin palveluksesta jää 31.12.2015 mennessä eläkkeelle 228 henkilöä. Tämän joukon mukana poistuu suuri määrä arvokasta käytännönläheistä hiljaista tietoa.

Ehdotamme, että Jämsän kaupunki laatii yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa suunnitelman, jonka mukaan oppisopimuksella täsmäkoulutetaan joukko nuoria kaupungin eri sektoreille.

Käytäntöön painottuva oppisopimuskoulutus on arvokas lisä Jämsän toisen asteen koulutustarjontaan.

Vihreä Jämsä ry

Mari Äikäs