Jämsän Seutu 17.9.2012

Vihreät ovat sitä mieltä, että demokratia kunnissa voisi toteutua
paremmin korvaamalla kunnanjohtajat vaaleilla valittavilla,
määräaikaisilla pormestareilla. Tampereella ja Pirkkalassa pormestari
on antanut päätöksenteolle kasvot ja parantanut kuntalaisten yhteyttä
päätöksentekoon. Valtuusto valitsee pormestarin keskuudestaan. Näin
hän saa kuntalaisilta mandaatin valtuutetuksi ja valtuustolta
mandaatin pormestariksi.

Pirkkalassa pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana
sekä esittelijänä ja vastaa näin käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta.
Se on tarkoittanut valtuuston vahvaa asemaa ja ohjausvaltaa
sekä poliittisen yhteistyön vahvistamista.

Emme kritisoi nykyistä kaupunginjohtajaa emmekä myöskään
kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, mutta ehdotamme että
Jämsässäkin käytäisiin keskustelua pormestari-malliin siirtymisestä.

Jämsän Vihreät