Vihreät ja vientiteollisuus

 

 

Hannu Weijo (JS 19.10.12)  kirjoitti, että Jämsän elinkeinoseminaarissa ”luonnonsuojelupuolta edustava taho” vähätteli vientiteollisuuden merkitystä Jämsälle. Ilmeisesti Weijo viittaa Vihreiden Jari Järvenrannan paperiteollisuuden tulevaisuutta koskevaan huoleen, josta vähättely oli kaukana. On realismia tuntea huolta paperiteollisuuden tulevaisuudesta.

 

Jokaisella paperipaikkakunnalla on eletty viime vuodet veitsi kurkulla. Myllykosken tehtaan lakkautuksen jälkeen julkaistun UPM:n tiedotteen mukaan   lopettamisuhan alla on  Suomessa 650 työpaikkaa. Paperiliiketoiminnan kannattavuus ei ole sitä tasoa, jota pitkällä aikavälillä tarvitaan. 

 

   Ennen seminaaria pohdimme, miten Jämsä  voisi parhaiten varautua mahdolliseen  työpaikkojen menetykseen. SITRA:n tilastojen mukaan paperiteollisuus työllistää Suomessa enää n. 23 000 henkilöä, ympäristöteknologia jo n. 30 000. Mielestämme osa Jämsän  teollisesta osaamisesta voisi  tarvittaessa siirtyä ympäristöteknologiaan. Korkean osaamisen vientiteollisuutta sekin. Paperiteollisuus ja ympäristöteknologia sopivat hyvin samaan kaupunkiin.

 

 Ympäristöteknologian monimuotoisesta  paletista riittää jatkossa  Jämsällekin uusia mahdollisuuksia. Harmin paikka oli tietenkin, että UPM:n biojalostamo rakennetaan Lappeenrantaan. Autoilun kasvihuonepäästöjö jopa 80 %  vähentävä UPMBioVerno on innovaatio, joka olisi nostanut Jämsän teollisuusnäkymät uudelle tasolle. 

 

 

Saara Peutere-Heikka (vihr)

(julkaistu Jämsän seudussa 27.10.12)