heiJämsän Seutu esitti valtuustoryhmien puheenjohtajille väittämiä liittyen sote-ratkaisuun, joihin pyydettiin kommentit.

Kommenteille oli varattu täsmällinen merkkimäärä, ei yli 1500 merkkiä. (Miten paljon helpompaa vastaaminen onkaan, kun tietää rajoitteet.)

Aikaa oli noin vuorokauden verran. Nämä vastaukset koottiin Tommin ja Saaran sähköpostittelussa.

1. Sote-kustannukset karkaavat käsistä. Tämä johtuu siitä, että kun ne ennen perustuivat palveluiden käyttömäärään, ne jatkossa peritään asukasluvun mukaan. Enää ei ole siis väliä sillä, kuinka hyvin kuntalaisista huolehditaan tai kuinka hyvin he voivat – paremminkin yksittäinen suorite tulee kunnalle sitä edullisemmaksi, mitä enemmän palveluilla on käyttäjiä.

Kustannukset saadaan hallintaan hoitoketjua tehostamalla. Kunta voi ja sen pitääkin keskittyä enemmän ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon. Se on myös kuntalaisen etu. Erikoistuneet sairaalat toimivat kustannustehokkaina yksikköinä.

2. Miljoonan asukkaan sote-alueella yksittäisellä, Jämsän kaltaisella kunnalla ei ole käytännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa sote-asioihinsa.

Sote-ratkaisu ei suoraan ratkaise kenellä järjestelyvastuu on ja kuka organisoi tuotannon. Kuntien keskinäinen yhteistyö voi ratkaista monia ongelmia. Uudessakin järjestelmässä kuntien vastuulle jäänee yhä paljon asioita, joten Jämsän merkitys voi edelleenkin korostua jos hoidamme asiamme hyvin.

3. Uusi järjestely tuo käytännössä mukanaan massiivisen julkisen monopolin sote-puolelle, eikä julkisella puolella nyt toimivilla yksityisillä ole enää sijaa tällä sektorilla.

Kyseessä on poliittinen tahtotila. Ei ole kenenkään etu luoda monopoleja, yksityisiä tai julkisia. Palvelun käyttäjän kannalta tärkeintä on hyvin järjestetyt palvelut. On kuitenkin huolehdittava kaikin tavoin, että vaativa sosiaalialan viranomaistoiminta, mm. valvonta lastensuojelu pysyvät julkisen palvelun tehtävänä.

4. Jokilaakson sairaalan toiminta loppuu, ja palvelut siirtyvät kauemmas. Se ei silti ole ongelma Jämsälle tai jämsäläisille. Entisiä aluesairaaloita on syytäkin karsia.

Jokilaakson sairaala nousee entistä suurempaan kukoistukseen. Sairaalan lopettaminen olisi lyhytnäköistä. Erikoistuminen tuo myös lisää yksityisasiakkaita. Jämsässä on jo useamman vuoden kokemus julkisen ja yksityisen yhteisyrityksestä. Se on menestystarina, josta Jämsän on pidettävä kiinni kynsin ja hampain ja mieluiten markkinoitava sitä ja terveysmatkailua muuallekin.

Vapaa kommentti:

Sote-ratkaisu on rohkea ja kantaa pitkälle. Alueiden on oltava vahvoja ja selkeitä, joissa ei ole liikaa poikkeuksen poikkeuksia. Sote-alue voi tarkoittaa jatkossa myös muutoksia vaalipiireihin. Jämsällekin voi tulla ajankohtaiseksi miettiä maakunnan vaihtoa.