Jämsän Seutu kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta kaksi kysymystä lukiotyöryhmän ehdotuksista. Juttu julkaistiin perjantain 25.4.2014 lehdessä.

Vastauksessamme ”johdannossa” otimme kantaa ylipäätään raporttien julkisuusperiaatteeseen. Mukava, että toimittaja oli ajatuksen myös sisällyttänyt juttuun.

Raportti kannattaisi julkaista kokonaisuudessaan, jotta vaihtoehtoja voisi vertailla. Lähtökohtaisesti jok’ikisen raportin tulisi olla julkinen ja julkisesti luettavissa. Tämänkään asian ei pitäisi olla poikkeus, eikä pitäisi olla niin päin että ne julkistetaan niin pyydettäessä.

Varsinaiset kysymykset ja varsinaiset vastaukset:

1) Lukiotyöryhmä esittää ensisijaisesti lukion sijoittamista Jokivarren koulun tiloihin. Oletko samaa mieltä, vai olisiko jokin muu vaihtoehto miellyttänyt enemmän?

Paras vaihtoehto olisi ollut selvittää lukio- ja kirjastotilat samalla kertaa, mutta se ei näytä taloudellisesti realistiselta. Valtuuston joulukuussa 2012 tekemä päätös määrää sijainniksi Seppolan. Tilanteiden muuttuessa ja aidon vertailun vuoksi olisi kannattanut miettiä kaikkia mahdollisia sijainteja.

2) Lukion vanha liikuntasali jää esityksen mukaan käyttöön vielä kymmeneksi vuodeksi. Onko tämä toimiva ratkaisu liikuntatilaongelmaan?

Se on väliaikainen ratkaisu. Olemassa olevia tiloja kannattaa tietenkin hyödyntää niin kauan kuin mahdollista, mutta samalla on mietittävä liikuntatilojen kokonaisuuden kannalta järkevä ratkaisu. Jämsässähän on jo nyt monipuoliset koululiikuntamahdollisuudet.