Jämsän Seutu kysyi valtuustoryhmiltä kaksi kysymystä 19.9.2014 lehdessä.

sote+KYS+ERVA+KESKI-SUOMIPitäisikö Jämsän ulkoistaa koko sosiaali- ja terveystoimi tai nykyiseen tapaan perusterveydenhuolto sekä osa erikoissairaanhoidosta pitkällä, jopa 10 vuoden mittaisella sopimuksella sen jälkeen, kun sopimus Jokilaakson Terveyden kanssa päättyy syyskuussa 2017? Vai olisiko parasta antaa nykysopimuksen jatkua sopimuskauden loppuun ja tuottaa palvelut sen jälkeen esimerkiksi omana toimintana tai muilla keinoin? Perustelu.

”Emme ole tehneet valintaa Jyväskylän/Kys-ervan ja Tampereen/Tays-ervan välillä. Se ei ole helppoa, koska tässä vaiheessa ei ole varmuutta miten ja millaisia palveluita Jämsässä tuotettaisiin. Pirkanmaalla kaavailtu malli, jossa Jämsä olisi Ylä-Pirkanmaan yli 60 000 asukkaan vastuukunta, on houkutteleva vaihtoehto. Siinä Jokilaakson Terveys olisi edelleen erinomainen kumppani ja uutta luova toimija. Tosin ei ole sanottu, että mallilla on tarpeeksi kannatusta ja toteutuisiko se. Jyväskylän suunta saattaisi olla varmempi vaihtoehto.”

Mihin viidestä sote-alueesta Jämsän pitäisi kuulua. Perustelu.

”Valtuustoryhmällä ei ole lopullista mielipidettä. Jokilaakson Terveyden malli on osoittautunut toimivaksi tavaksi järjestää ja tuottaa palveluita niin paikallisesti kuin tarjota niitä laajemmaltikin. Kannatamme sosiaalitoimen järjestämistä omana toimintana. Muu toiminta voidaan harkita kilpailutettavaksi niin, että olennaisia kriteereitä ovat yhteiskuntavastuu, eettisyys ja kotimaisuus. Kilpailutus olisi varmistettava sopimusjuristien avulla.”