Vinnissä mahdollisuuksia moneen (Vekkari, 12.11.2014)

vinni1Jämsänjokilaakson teatterin tuki ry on jättänyt sivistyslautakunnalle esityksen kesäteatteritoiminann aloittamista Vinnin pihapiirissä. Mielestämme monipuolinen pihapiiri soveltuu laajaan  kulttuuritoimintaan. Yhteiseksi perinnöksi luovutettu alue ansaitsee monipuolista käyttöä testamentin hengessä.

Vinni on luonnollisesti omiaan  taiteelliseen työhön, taideleirien ja -terapian pitämiseen. Se voisi toimia kirjailijatalonakin. Yhtä hyvin sitä voitaisiin hyödyntää myös tieteen tekemiseen. Se varmasti inspiroisi esim. kansatieteen tutkijoita. Tiloja voitaisiin vuokrata kirjoitusrauhaa kaipaaville tutkijoille. Yhteistyökumppaneita voisivat olla yliopistot ja muut tutkimuslaitokset.

Vinnin luontoarvoissa on mahdollisuus jämsäläisille. Siellä oleva  ryöni  kannattaisi luokitella paikallisesti merkittäväksi lehtokohteeksi. Lähiluonnossa on puupuistomaisia piirteitä. Siellä liikkuessa tulee mieleen, että Helena Oja on taiteen lisäksi arvostanut myös luonnon monimuotoisuutta. Testamentin hengen mukaista olisi virallisen arboretumin perustaminen ja nimetä se vaikka Helenan puistoksi.

Onkin tärkeää, että rakennusten ja irtaimiston lisäksi testamenttivaroin tehdään luontokartoitus ja suunnitelma sen hoitamiseksi. Nämä seikat on otettava huomioon myös jokivarteen kaavailuilla pientalotonteilla.

Vinnistä voidaan rakentaa monipuolinen kulttuuri- ja luontokohde jämsäläisille.