eco-green-empowermentPormestarin pelko (Vekkari, 15.6.2016)

Pekka Kataja käytti melkoisen merkkimäärän Vekkarissa 8.6. lytätessään Tampereen pormestarimallin, jota me pormestarialoitteen allekirjoittajat emme ole edes tuomassa Jämsään. Meidän vertailukohteemme on 18 000 asukkaan Pirkkala, joka sai Katajalta huomiota vain muutaman rivin verran. Eikä niitä ongelmiakaan löytynyt mainittavaksi.

Näiden lisäksi pormestarimalliin siirtyy vuoden päästä 38 000 asukkaan Tuusula, jossa on luotu oma malli. Kuopiossa pormestari on yksi vaihtoehto johtamisjärjestelmää uudistettaessa. Helsinkikin on valinnut oman pormestarimallinsa.

Kukaan ei tiedä, millainen on tulevaisuuden kunta. Muutos on varma ja siksi myös kunnan johtamista pitää miettiä uudestaan. Pormestarimallissa korostuu keskusteleva päätöksenteko, joka vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä kuntalaisten aktiivista kuulemista.

Pirkkalassa pormestari on poliittinen, neljän vuoden määräajaksi valittava luottamushenkilö. Hänet voidaan vaihtaa, jos hän menettää valtuuston enemmistön luottamuksen. Hän johtaa hallintoa ja taloudenpitoa, sekä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä. Käytännön toimintaa johtaa pormestarin nimittämä kansliapäällikkö.

Enemmän kuin Pirkkalan mallia me etsimme Jämsän omaa mallia. Rakentavat keskustelut ja virkamiesten selvitykset voivat viedä Jämsän piikkipaikalle, josta muut ottavat oppia.

Saara Peutere-Heikka (Vihreät)
Seija El Sayed (Uusi Jämsä)
Tommi Tapiainen (Vihreät)