Puheenjohtaja,

kpirkanmaa2019-logo-210x0-isina maakuntien paremmuudesta on kertaalleen jo käyty ja Vihreä valtuustoryhmän pitäytyy Pirkanmaassa. Me emme kaadu emmekä nouse kummankaan maakunnan avulla. Kertaus on tietysti opintojen äiti, mutta uudistuksessa kyse on kuitenkin isommista asioista kuin maakunnan valinnasta. Varsinkin kun emme näemmä ole valtioneuvoston mielestä tarpeeksi vastuullisia siitä itse päättämään.

Tekeillä oleva sote- ja maakuntauudistus merkitsee kuntien asemaan suurta muutosta. Kuntakohtaisia vaikutuksia on tässä vaiheessa hyvin vaikea arvioida. Muutos saattaa aiheuttaa myös Jämsän taloustilanteen kriisiytymisen, tai yhtä lailla elvyttää.

On myös todennäköistä, että väestömäärältään pienimpien maakuntien edellytykset ylläpitää kattavia palveluita ovat riittämättömät. Maakuntien suuret kokoerot vaikeuttavat asiaa, koska periaatteessa saman sääntelyn pitäisi toimia alle 80 000 asukkaan ja toisaalta yli 1,5 miljoonan asukkaan maakunnassa. On vaikea pitää tätä mallia parhaana mahdollisena, eikä ole pokkaa sanoa sitä edes hyväksi. Toisin sanoen, se vastaa laadultaan hyvin hallituksen toimintaa.

Näillä kuitenkin mennään, vaikka se tekeekin alueellisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen vaikeaksi.

Me voimme kuitenkin ennakoida ja panostaa hyvinvointijohtamiseen. Kuntalaisten hyvinvointia vahvistetaan muun muassa toteuttamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta, tarjoamalla terveellistä kouluruokaa, hoitamalla hyvin liikkumaan houkuttelevia kevyen liikenteen väyliä, järjestämällä matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaiken ikäisille sekä tukemalla työllistymistä.

Tämä maakuntaväittelymme on vähän kuin epäluottamusaloite. On väitteitä toisen puolesta ja toista vastaan. Kummallakin osapuolella on yhtäläinen oikeus näkemyksiinsä. Homma ratkeaisi helpoimmin käymällä ne yhdessä läpi. Maakunnan valintaan tätä logiikkaa ei voi aukottomasti käyttää. Tietenkään meillä ei ole samanlaista kokemusperäistä tietoa Pirkanmaalta kuin on Keski-Suomesta. Kukaan ei voi luvata Pirkanmaan olevan paratiisi, mutta voimmeko yhtään paremmin todistaa Jämsän erityisesti hyötyneen toiseksi suurimman kunnan asemasta Keski-Suomessa?

Uudistus ja sen myötä uusi työnjako ja tehtävät asettavat paineen kunnalle. Olemmepa jatkossa Keski-Suomea tai Pirkanmaata, menestyäksemme meidän pitää reagoida nopeammin, olla joustavampia, ulospäinsuuntautuneempia ja muuntautumiskykyisempiä.

Molemmissa maakunnissa on paljon hyvää, mutta kertauksen vuoksi, Vihreän valtuustoryhmän valinta on edelleen Pirkanmaa.