246557_528485580498275_2103448142_nTalousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta tulee mieleen vanha hokema ”kertaus on opintojen äiti”. Peruslinjauksissa todetaan, että vuosikate on nostettavissa rakenteellisella uudistuksilla ja toimintaa tehostamalla. Puhutaan kustannustietoisuudesta, kustannusvuodoista, sujuvuudesta ja yhteistoiminnasta.

Henkilökohtaisen elämän tasolla tämä on helppo konkretisoida. Tulojen vähentyessä menojenkin tulisi vähentyä. Taksikyyti vaihtuu bussiin ja viini vedeksi.

Toivon, että rakenteelliset uudistukset eivät tarkoita yksi yhteen palvelujen vähentämistä ja toiminnan tehostaminen henkilöstön vähentämistä. Toki palveluita voidaan järjestää monella eri tavalla, kuten itsepalvelukirjastona tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Se tarkoittaa, että julkiseen palvelutuotantoon osallistuvat kuntalaiset maksavat veroja siitä, että korvaavat kaupungin työpanosta. Näinhän asian ei pitäisi olla.

Sanotaan, että osa henkilöstön vähenemästä on kompensoitava ostopalveluilla. Vähennämmekö henkilöstöä silloinkin kun tiedämme ostopalvelun tulevan kalliimmaksi? Eikö se jos mikä ole kustannusvuotoa? Ainakin hölmöyttä se on.

Kertaus näyttää olevan tehokeinona myös mitä tulee velan määrään.

Sivulla 30 kerrotaan, että ”riskit luisumisesta alijäämäisten tilinpäätöksien kierteeseen ja kohtuuttomaan lainamäärään ovat olemassa.” Sen sijaan hyvinvointiohjelmassa velan määrän eteen on laitettu sana vain. Velkamme on edelleen alle valtakunnan keskiarvon, myös lähivuosina. Konsernivelka esimerkiksi verrattuna Jyväskylään on varsin maltillinen. Uskallanpa väittää jopa kohtuulliseksi.

Talouskuri on hyvä renki, mutta pahimmillaan isännäksi tulee talouskurimus. Harkitut investoinnit kun ovat panostamista kuntalaisten hyvinvointiin. Yksityiskohtana toivon, että investoinneissa harkitaan myös elinkaarimallia vaihtoehtona kokonaisvastuurakentamiselle. Vieläkin tarkempana yksityiskohtana toivon, että runkomateriaaleina käytettäisiin puuta, esimerkiksi massiivipuuelementtiä, jonka Kuhmon kaupunki juuri valitsi Tuupalan kouluunsa.

Joku viisaampi on todennut, että kuntataloudessa kvartaalin pitäisi olla 25 vuotta. Meidän onkin uskottava, että niin pilvipalveluihin, matkailun kehittämiseen kuin yhtä lailla sivistykseen panostaminen tulee ajan saatossa korkojen kera takaisin.

Toivon ja uskon, että niin virka- kuin me luottamushenkilötkin viestimme tulevaisuuden uskoa ja luottamusta tämän kaupungin menestykseen.

Tommi Tapiainen