(Jämsän Seutu, 29.3.2017)

Koko maailmasta puuttuu YK:n mukaan n. 100 miljoona naista, mikä raaistaa naisten ja tyttöjen elämää Aasiassa.

Suomessa korjaamista kaipaavat luvut liittyvät poikiin ja miehiin. Jämsässä on nuorten miesten ja naisten lukumäärässä paha epäsuhta; 100 naista kohden 132 miestä. EVA:n julkistamassa raportissa puhutaan kadonneista työmiehistä, joista n. 28 000 on niitä, jotka eivät heikon työhistorian tai alhaisen koulutuksen vuoksi ehkä koskaan palaakaan. työelämään. Vaarassa ovat alle 35-vuotiaat työttömät miehet.

Kadonneita työmiehiä edeltävät syrjäytymisuhan alaiset nuoret miehet ja koulukiusatut pojat. Pojat, joiden lukutaito on heikko perusopetuksen jälkeen. Pojat, joilla ei ole yhtään lempikirjaa. OECD-vertailusta selviää, että suomalaislapset osallistuvat varhaiskasvatukseen alle muiden OECD-maiden keskiarvon. PISA-tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen edes vuoden osallistuneet lapset saavat parempia oppimistuloksia kuin kokonaan ulkopuolelle jääneet.

Pelastetaan pojat! Otetaan neuvoloissa isät paremmin huomioon. Tehdään sukupuolesta vahvuus ja lisätään miesten osuutta päiväkodeissa ja kouluissa. Pienennetään ryhmäkokoja, sillä poikien oppimiselle ryhmällä on suurempi merkitys kuin tytöille.

Vahvistetaan nivelvaiheessa oppilashuoltoa. Riittävä oppilaanohjaus auttaa löytämään omat vahvuudet ja polut ilman ennakkoluuloja. Satsataan lisää KiVa-kouluun, sillä se on puolittanut kiusaamisen. Pojat kokevat väkivallan uhkaa ja kiusaamista koulussa tyttöjä enemmän.

Ammattiopetuksessa ei saa lisätä etäopetusta. Jämsäläisnuoret ovat hyvässä asemassa, koska jatkopaikka keskiasteella on tarjolla kohtuullisen matkan päästä kotoa.
Kymppiluokkaakin tarvitaan. Tasa-arvossa on kyse kaikkien ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Saara Peutere-Heikka (vihr.)
Tarja Viitala (vihr.)
Mari Äikäs (vihr.)