Puheenjohtaja, tilinpäätöksestä on edellä esitetty ansiokkaita puheenvuoroja.

Vaikka tuntuukin että viime vuodet ovat olleet vuoristorataa, olemme kuitenkin kohtuullisen vakaassa tilanteessa valtakunnallisesti ajatellen. Kuten kaupunginjohtaja katsauksessaan kirjoittaa, tilinpäätöstä voidaan pitää kohtuullisena. Hän päättää sen toteamukseen että nyt on hyvä aika panostaa tulevaisuuteen.

Esitän tässä kaksi panostusmahdollisuutta.

Olemme satsanneet lisää rahaa velvoitetyöllistämiseen. Täytyy muistaa, että sitäkin tehokkaampaa olisi saada ihmisiä työllistymään yksityiselle sektorille. Tavoitteenahan pitäisi olla pysyvämpien työpaikkojen luominen.

Yleinen käsitys vain tuntuu olevan, että velvoitetyöllistettyjen ja muiden pitkäaikaistyöttöminen olisi vaikea työllistyä yrityksiin. Kuulemani mukaan yritykselle se tärkein kriteeri on lopulta työntekijän motivaatio. Kun tyyppi on hyvä, motivaatio korvaa työkokemuksen ja koulutuksen puutteita. Motivoitunut työntekijä on luonnollisesti sitoutuneempi.

Työllistämisen tulisikin olla osa elinvoimaa. Työllistämisyksikön pitäisi mielestäni työskennellä tiiviissä yhteistyössä Jämsekin kanssa. Eikö sen pitäisi toimia pikemminkin kehitysyhtiön kanssa kuin talouspalveluiden alaisena? Uskoakseni tästä tulisi niitä kuuluisia synenergiaetujakin.

Hyväksyimme muutama vuosi sitten kehittämisyhtiöön kohdistuneet leikkaukset. Se oli virhe. Mielestäni meidän pitäisi nyt olla rohkeita ja satsata elinvoiman ja investointien etsimiseen  reilulla kädellä ja annettava Jämsekille ja työllistämisyksikölle vapautta sekä resurssia toimia aktiivisemmin.

Viime kesän markkinointiviritelmät Myllymäen suhteen menivät kiville.  Otetaan vahinko takaisin. Tässä ajassa kuntakin tarvitsee näkyvyyttä. Meidän kannattaisi satsata lisää digitaaliseen markkinointiin, mukaan lukien sosiaalinen media. Kustannuksiltaankin se on toistaiseksi edullista, ja ketterästi toteutettavissa.

Kyllä, onhan näissä kummassakin panostuksessa se vaara, että hyödyt jää saamatta, mutta tyhjänhän saamme pyytämättäkin.

Tommi Tapiainen