Vekkari, 15.11.2017

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosikymmenten aikana. Perusopetuksessa ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. koulupsykologien palveluilla ja perustamalla erityisryhmiä.

Jämsässäkin vähemmälle huomiolle on jäänyt, että valitettavasti käytöshäiriöitä on yhä enemmän myös alle kouluikäisillä. Häiriöillä ei tarkoiteta normaalia kiukuttelua, vaan se voi olla toisten lasten ja aikuisten lyömistä ja puremista sekä keskittymiskyvyn puutetta. Käytökseen kuuluu ennakoimattomuus ja impulsiivisuus.

Jämsän kaupungin kannattaa panostaa hoidolliseen tukeen haastaville lapsille. Se auttaa luonnollisesti myös perheiden jaksamista. Mitä aikaisemmin ongelmiin tartutaan, sitä paremmin niitä voidaan hoitaa.

Meidän on huolehdittava, että erityistä tukea tarvitsevat lapsia eivät syrjäydy eikä heitä eristetä. Silloinhan lapsi ei opi sosiaalisia taitoja. Siksi on tärkeää, ettemme tingi lasten hoitohenkilöstön määrästä vaan satsaamme lisää asiantuntijuuteen.

Ehdotamme ennaltaehkäisevä toimena psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Jämsän Vihreät