Kaupunginvaltuusto, 27.11.2017
Anna-Kaisa Vierinen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, kuntalaiset.

Heti alkuun se tärkein. Toivomme Jämsän kaupungin taloussuunnitelmien tekoon muutosta. Tarvitsemme siihen lisää ennakoitavuutta ja parempaa suunnittelua. Emme voi enää ajautua tilanteeseen, jossa ei ole muuta esitettävissä kuin paniikkinappulan painaminen. Otetaan menneistä oppia, mutta nyt katsotaan eteenpäin ja tehdään valintoja.

Kyse taitaa olla siitä, että taloussuunnitteluun ei ole hyvistä aikeista huolimatta sitten kuitenkaan kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Jatkossa on syytä varmistaa, että se olisi talousjohtajalla ja meillä kaikilla tärkeysjärjestyksenä ykkösenä.

Verottajan selvityksen mukaan 79 % suomalaisista maksaa mielellään veroja. Uskomme, että se heijastaa yleistä halua puolustaa hyvinvointivaltiota, että veroille saa vastinetta terveydenhuollolla, lasten koulutuksella ja varhaiskasvatuksella, turvallisella arjella, puhtaalla ympäristöllä sekä eläkkeillä. Suomalaisten enemmistö laittaa etusijalle palvelujen hyvän laadun turvaamisen.

Olemme samaa mieltä. Vihreä valtuustoryhmä kannattaa taajamien peruspalveluita, maltillisia ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ne ovat elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisia tekijöitä¤. Meidän on päätettävä, haluammeko ylläpitää monien taajamien kuntaa vai keskitämmekö kaiken. Ensimmäinen vaihtoehto vaatii enemmän veroeuroja ja jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä reuna-alueiden kurjistamista, joka näkynee myös muuttotappion vauhdittumisena.

Strategiassa visioimme Jämsän asukasluvuksi 30 000 vuonna 2035. Samaa rohkeutta tarvitsemme jo tälle taloussuunnitelmakaudelle. Asukas- ja oppilasennusteet eivät tue visiota, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden. Voimme joko alistua ja myötäillä ennusteita tai sitten ottaa riskin ja ryhtyä kumoamaan niitä. Kunnassamme asuvat turvapaikanhakijat tulisi nähdä juuri tällaisena mahdollisuutena. Integrointi on jo tapahtunut ja monilla heistä on halukkuutta jäädä paikkakunnalle.

Mielestämme nyt jos koskaan täytyy satsata kaikki kaupungin markkinointiin, asukkaiden houkuttelemiseen ja työpaikkojen luontiin. Asukkaita houkutellaan parhaiten näyttämällä ulospäin, että me huolehdimme kaikista täällä asuvista ihmisistä. Omien kuntalaisten veroeurot ovat meille yhtä tärkeitä kuin mahdollisten muualta muuttavienkin. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat paras mainos kunnalle.

Suomi täyttää reilun viikon päästä sata vuotta. Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Toivomme, että oma valtuustomme toteuttaa tätä samaa teemaa. Se on onnistumisen edellytys. On paljon haasteita, mutta myös paljon haaveita. Uskomme, että avoimuudelle ja luottamukselle rakentuva yhteistyö vie Jämsää eteenpäin tulevina vuosina.