Vihreän valtuustoryhmän kommentit Petri Härkösen selvitykseen ”Jämsän kaupungin organisaation ja toimintojen selvittäminen”

Toivomme, että kyseessä on viimeinen konsulttityö, jonka valtuusto tilaa. Loppuraportissa olevat asiat ovat sellaisia, jotka Jämsän kaupungin olisi pitänyt kaupunginjohtajan johdolla selvittää itse. Maksamme työstä, joka kuuluu meille itselle.

Mielestämme johtamisjärjestelmän arviointi on puutteellista. Härkönen tuntuu käsittelevän osiota silkkihansikkain, vaikka hänelle on tuotu esiin luottamushenkilöiden ja kaupungin johdon välistä epäluottamusta. Olisimme toivoneet konsultin ottavan selkeämmin kantaa myös kaupunginjohtajan toimintaan sekä johtoryhmän että kaupungin johtavana viranhaltijana.

Pidämme hyvänä Härkösen ehdotusta elinvoimatoimialan perustamisesta ja voimavarojen yhteiskäytöstä. Hän kiteyttää hyvin toiminnan hajanaisuudesta ja tehottomuudesta. Samalla muistutamme, että elinvoima on muutakin kuin taloudellista toimeliaisuutta. Kaupungin elinvoima tulee kaupunkilaisista, ja hyvinvoivat kaupunkilaiset luovat parempaa hyvinvointia.

Arvostamme Härkösen huomioita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kustannustietoisuuden lisääminen ja huolellinen kilpailuttaminen on tarpeen kaikilla toimialoilla.

Härkönen ehdottaa, että lastensuojelussa säästetään, jos vuosittain kaksi huostaanotettua lasta sijoitetaan perheisiin laitoksen sijaan. Lastensuojelusta kerrotaan, että yhä nuorempia lapsia joudutaan sijoittamaan laitoksiin, koska perheitä ei ole tarjolla. Tarvitaan siis lisää koulutusta perheille.

Sivistystoimen palveluverkko on selvitetty niin, että itse työn on tehnyt sivistystoimen henkilöstö. Voisi ajatella, että konsultin olisi syytä maksaa tehdystä työstä. Vihreä valtuustoryhmä kannatti kesäkuussa alenevien oppilasmäärien huomioimista kouluverkon laajuudessa, eikä selvitys muuta sitä.

Jämsän Ateria -liikelaitoksen kohdalla kannatamme ruokapalvelun keskittymisestä peruspalveluun. Yksityinen palveluntuottaja voisi tuottaa esimerkiksi kotipalvelun ateriat.

Harmittelemme, että Härkösellä on joko väärä käsitys tai virheellistä tietoa kaupungin ICT-palveluista. Raportti ei huomioi, että samalla henkilöstöllä tuotetaan palvelu myös Jämsän Terveydelle sekä Jokilaakson Terveydelle. Siihen kuluu ilmeisesti vajaat kolme henkilötyövuotta eli useamman henkilön työpanos. Hänelle ei näy myöskään tulleen tietoa, että tällä hetkellä koko henkilöstö sijaitsee samassa paikassa.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi selvittää, mutta painottaa erityisesti palvelun laatua – ei vain kustannussäästöt mielessä. Taloushallinnon ulkoistamista emme pidä ajankohtaisena, koska toimistopalvelut-hanke on juuri käynnistynyt.

Toivoimme, että kustannussäästöjen oheen Härkönen olisi kertonut tarkemmin näkemyksistään, miten kaupunki voisi lisätä tulojaan.