Puheenjohtaja,

kuluvana vuonna puheenvuorot ovat keskittyneet pitkälti siihen, miten ja mistä voimme säästää Jämsän kaupungin toiminnassa. Liian vähälle on jäänyt se, mistä voisimme kerätä lisätuloja. Kannattaa muistaa, että maan hallituksen päätöksillä on suuri vaikutus myös Jämsän kaupungin tuloihin. Kilpailukykysopimus on rokottanut verotuloja ja tullut kalliiksi kunnille. Hallitukselle kiky oli arvovaltakysymys, ja siinä sivuutettiin vaikutusten arviointi. Säästötoimenpiteet ja toiminnan tehostaminen ovat tarpeellisia, mutta kaikesta ei voi säästää. Siksi jatkossa olisi tärkeää alkaa aktiivisesti miettimään keinoja lisätulojen saamiseksi.

Toivomme, että organisaatioselvitys on viimeinen konsulttityö, jonka valtuusto tilaa. Loppuraportissa olevat asiat ovat sellaisia, jotka Jämsän kaupungin olisi pitänyt kaupunginjohtajan johdolla selvittää itse. Olemme maksaneet työstä, joka kuuluu meille itselle.
Erimielisyys kouluverkkoratkaisuista on yleisesti tiedossa. Tuntuu erikoiselta, että konsulttityössä uusimman selvityksen ovat tehneet sivistystoimen henkilöstö konsultin toimeksiannosta. Olisimmeko yhtä mieltä siitä, että konsultin pitäisi maksaa sivistystoimelle jokunen tonni valmiista työstä?

Lasten ja nuorten hyvinvointi on Jämsänkin kaupungin tulevaisuuden tae. Ehdotamme talousarvioon lisättäväksi sosiaaliohjaajan tehtävää perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tukemaan koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa haastavassa työssä erilaisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten kanssa. Arvioitu kokonaiskustannus vuodessa on noin 41000 euroa.

Sosiaaliohjaajan tehtävä on osa lastensuojelua. Se on ehkäisevää ja kuntouttavaa ohjausta, tuen antamista ja neuvontaa erilaisissa ongelma- ja elämäntilanteissa. Hän tukee lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa, auttaa oppilashuoltoryhmiä, laatii hoitosuunnitelmia ja vastaa niiden toteutumisesta. Sosiaaliohjaaja motivoi perheitä muutoksiin ja pyrkii vahvistamaan lapsen toimintakykyä, näin turvaten oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön.

Kustannustietoisuuden lisääminen ja huolellinen kilpailuttaminen on tarpeen kaikilla toimialoilla. Lastensuojelun menoja voidaan hillitä lisäämällä tukiperheiden koulutusta.

Kuten muutkin ryhmät, kannatamme elinvoima-toimialan perustamista. Toivomme, että muuttovirtatutkimuksen tulokset hyödynnetään tehokkaasti ja lisätään markkinointiponnistuksia. Moni muu kunta myy niin asunto- kuin yritystontteja alennusmyynnillä. Ilveslinna meni kaupaksi huutokaupalla. Menisivätkö meidän tonttimmekin?

Jämsän tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää entisestään tarkentaa myös vetovoimatekijöitämme ja tunnistaa mitkä asiat täällä toimivat vetovoimatekijöinä ja mitä puolia voisimme vielä kehittää. Nykytilanne on taloudellisesti haastava ja tulee olemaan vielä jonkun aikaa. Silti pitäisi uskaltaa ajatella pidemmälle ja tässä myös tulopuolen lisääntyminen on olennaista.

Erään tulkinnan mukaan nuoret naiset ovat eräs vetovoimaa määrittelevä tekijä. Ne alueet, johon nuoret aikuiset muuttavat ja asettuvat, saavat ylimääräisen vetovoimapiikin. Ja minne naiset menevät, sinne miehet tulevat perässä. Feministinen elinvoimapolitiikka ja sen korostaminen markkinoinnissa voisi siis olla paikallaan. Jämsän mainoslauseessa mainitaan Elämäsi tarina.

Meidän päättäjien ja viranhaltijoiden on syytä tehdä entistä parempaa yhteistyötä ja miettiä, miten se voisi jatkossa olla entistä useamman tarina ja ennen kaikkea kertomisen arvoinen tarina.

Anna-Kaisa Vierinen