Puheenjohtaja

Kuten aikaisempinakin vuosina, muistutan että lainakantamme on valtakunnan keskiarvoon nähden matala, alle 2000 euroa asukasta kohti. Alhainen korkotasokin on suosiollinen. Näin ollen emme voi puhua ainakaan holtittomasta taloudenpidosta. 

Verotulojen kehityksessä sen sijaan olemme samassa jamassa kuin suurin piirtein kaikki muutkin kunnat. Näyttää siltä, että poppaskonstit ja muut taikatemput on nyt tehty. 

Väestökehityksen ja huoltosuhteen muutos pakottavat meitä hienosti sanottuna sopeuttamaan toimintaamme muuttuvaan toimintaympäristöön. Tähän asti ennusteet ovat toteutuneet surullisen hyvin, me vain emme ole reagoineet tarpeeksi hyvin. Ehkä syntyvyyden kasvu on käänne parempaan. Toivokaamme sitä.

Tämän valtuuston on kannettava vastuunsa talouden kantokyvystä. Vaikka vaalivuosi häämöttääkin edessä, uskon että valtuustoryhmillä on yksituumainen käsitys siitä, miten katamme vajetta. Nyt ei ole politiikan pelin aika.

Viime vuonna selkeä enemmistö valtuustosta osoitti suurta tyytymättömyyttä kaupunkimme  johtamiseen. Tyylipisteitä emme tainneet saada, mutta menneet kuukaudet ovat yksiselitteisesti osoittaneet liikkeen oikeaksi ja vastuulliseksi. Myös organisaatiouudistuksen ja elinvoimaohjelman uskon tuovan hyvää ja kaunista kaupunkimme toimintaan. 

Viimeistään koronavirus osoittaa, että globaalit ilmiöt näkyvät nopeasti myös näillä raukoilla rajoilla. Jokaisessa kriisissä on kuitenkin myös toivon siemen. Se voi toimia vetoapuna maalaismaisten kaupunkien nousulle. Sitä tukee Sitran selvitys monipaikkaisuudesta. Meillä on huikea mahdollisuus: yhdistää kaupunkiympäristön taloudellinen aktiivisuus maaseudun rauhaan ja luonnonläheisyyteen. Vakaat palvelut, väljä asuminen ja puhdas ympäristö voivat nousta arvoon arvaamattomaan.

Tällä hetkellä viime vuoden tarkastelu tuntuu toissijaiselta. Lopuksi toivonkin, että meidän kaikkien katseet ovat tulevissa menestyksen mahdollisuuksissa.