Tänään maanantaina koittaa jännittävä päivä Jämsän peruskoululaisille: alkaa uusi lukuvuosi. Kukaan ei oikein tiedä, miten opetus jatkuu koronan kulkiessa kantapäillä. Koulutuksen järjestäjätkin opettajia myöten ovat vielä hieman epätietoisia siitä, kuinka mahdolliset tavallisuudesta poikkeavat opetusjärjestelyt normaalin lähikoulun vaihtoehdoksi toteutetaan.

Huolimatta tästä epävarmuudesta haluaisimme korostaa sekä perheille että opetustyöntekijöille erityisesti ensimmäistä kouluvuottaan aloittavien eppujen erityislaatuisuutta. Ensi viikolla heille muodostuu ensimmäinen mielikuva koulusta. Tehdään me aikuiset, koulun henkilökunta ja perheet tästä mielikuvasta mahdollisimman positiivinen. Ei turmella omalla epävarmuudellamme heidän mittavan urakkansa alkua. Annetaan epuille turvallinen, mielekäs ja ihana startti yhdeksän vuoden uurastukselle Suomen peruskoulujärjestelmässä.

Viime kevään ainutlaatuinen siirtyminen erilaiseen opetustodellisuuteen näytti myös jotain järjestelmämme toimivuudesta. Opetusjohto, opettajat, koulunkäynninohjaajat, perheet ja ennen kaikkea oppilaat osoittivat, että meiltä löytyy osaamista, halua, omistautuneisuutta ja joustavuutta koulunkäynnin ja oppimisen tavan muuttuessa.Erityinen kiitos perheille, joiden suhtautuminen kotona opiskeluun tuki hienosti koulun ponnisteluja auttamalla kotona opiskelleita hyvällä yhteistyöllä.

Toivotamme kaikille koulunsa aloittaville ja sitä jatkaville turvallista, mielekästä ja kaikin puolin mukavaa lukuvuotta.

Mari Drah
Saara Peutere-Heikka
Tarja Viitala