Tarja Halonen ja Jaana Hirsikangas kirjoittavat, kuinka sukupuolten tasapuolinen osallistuminen politiikkaan ja päätöksentekoon on välttämätöntä (HS, 7.3.2021). Vaikka Suomi on tasa-arvon suhteen edistyksellinen, on kuntapolitiikassa vielä paljon tekemistä.

Lain mukaan mm. lautakunnissa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tämä toteutuukin teoriassa valtuustoryhmien neuvottelun tuloksena, mutta liian usein käytäntö on toinen. Varsinaisen jäsenen sijaan ryhmää edustaa säännönmukaisesti varajäsen, joka on ”väärää sukupuolta”.

Valitettavasti edelleenkin siellä täällä näytetään ajattelevan, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunta on ”naisten asioita” ja tekninen lautakunta puolestaan ”miesten asioita”.

Ajattelu johtaa rakenteelliseen ja järjestelmälliseen tasapuolisuusvelvoitteen kiertämiseen. Se ylläpitää sukupuolittunutta päätöksentekoa. Toivomme, että kuntien luottamushenkilöjohto ja erityisesti tarkastuslautakunta puuttuvat vääristyneiseen tilanteiseen, mutta halua murtaa vakiintunut käytäntö ei useinkaan ole.

Uskomme, että tulevalla valtuustokaudella sukupuolten tasa-arvosta huolehditaan aiempaa paremmin ja huolellisemmin.

Tommi Tapiainen, kaupunginvaltuutettu (vihr)
Saara Peutere-Heikka, sivistyslautakunnan jäsen (vihr)
Jämsä