Vekkari 19.5.2021

Lasten- ja nuorten harrastustakuun rinnalle kannattaa ottaa tavoitteeksi harrastus jokaiselle ikäihmiselle. Ikäihmisten yksinäisyys on suuri ongelma. Yli 75-vuotiaista melkein puolet asuu yksin, naisista jopa 60 prosenttia.

Sosiaalinen toiminta tietenkin vähentää yksinäisyyttä sekä tutkitusti lisää hyvinvointia ja terveyden kokemusta.

Omatoimista liikkumista voi edistää esimerkiksi tarjoamalla hoidettuja ja opastettuja kävelyreittejä ja penkkejä istahtamista varten. Kävelyreittejä tarvitaan myös talvella. Tarjolla voisi olla vertaisohjaajien ohjaamia maksuttomia liikuntatuokioita ja ulkokuntosaleja, joiden laitteet ovat tavallista pienempiä ja kevyempiä. Koulujen portaat ja aulat ovat mainioita liikunta- ja kohtaamispaikkoja.

Monissa kunnissa on kulttuurikavereita, joita voi pyytää seuraksi kirjastoihin, museoihin ja tapahtumiin. Sekin on tärkeä keino lisätä ikäihmisten osallistumista. Kotiseutukävelyt ovat erinomainen esimerkki sosiaalisesta liikunnasta.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ikäihmiset nähdään usein pelkästään kustannuseränä. Eläkeläiset kuitenkin maksavat reilusti yli viidenneksen tuloveroista. Ikäihmisten toimintakyvyn ja henkisen vireyden ylläpitäminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Työaikana karttunut osaaminen ei katoa yhdessä yössä minnekään.Lisäksi eläköityneillä on monenlaista elämänkokemusta, jota kannattaa hyödyntää. Jokaisen halukkaan tulisi voida antaa oma panoksensa mahdollisimman pitkään ja kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä. Ei aina siinä tehtävässä, josta hän eläköityi, vaan jossain, missä hänen kokemuksestaan on eniten hyötyä ja iloa.

Jämsän väestö ikääntyy kovaa vauhtia, joten harmaantuneilla on väliä!

Ikävihreät kuntavaaliehdokkaat
Marketta Salonen
Saara Peutere-Heikka