Vastuu luottamushenkilön käyttäytymisestä on ensisijaisesti valtuustoryhmällä ja erityisesti sen johtajalla. Ryhmien puheenjohtajilla on puolestaan vastuu kokonaisuudesta ja keskinäisestä toiminnasta.

Esitämme, että ennen tulevan valtuustokauden ensimmäistä kokousta valtuustoryhmien ja viranhaltijoiden edustus käy yhdessä läpi toimintamallit epäasialliseen toimintaan puuttumiseen. Siitä syntyvää kokonaisuutta voidaan kutsua vaikka valtuustosopimukseksi.

Sopimuksen ja yhteisen toimintatavan pohjaksi suosittelemme Espoon ohjetta Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden häirintätapausten käsitteleminen luottamustoimielimissä. Pidämme tärkeänä, että tapaukset ja niiden käsittely dokumentoidaan.

Rakenteellista epäasiallisuutta

On hyvä, että Jämsässä kiinnitämme huomiota epäasialliseen toimintaan. Siihen kuuluu myös rakenteellinen toiminta. Vihreä valtuustoryhmä on tuonut esiin, että kuluvalla valtuustokaudella lautakunnissa on ”kikkailtu” sukupuolikiintiöillä. On valittu lain mukainen (60/40) jakauma henkilöitä, mutta tosiasiallisesti sitä on järjestelmällisesti kierretty. Mielestämme sekin toimintakulttuuri kaipaa muutosta.

Pyysimme asiasta mielipiteen Kuntaliitosta ja kerroimme siitä niin valtuustoryhmille kuin vs. kaupunginjohtajalle sekä hallintojohtajalle kesällä 2019. Kuntaliiton juristin ohjeistuksen mukaisesti otimme yhteyttä myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaan.  Ryhmien palaute oli, että emme saisi puuttua muiden ryhmien asioihin. Viranhaltijat eivät ilmeisesti kokeneet asiaa merkittäväksi.

Palautteen perusteella on vaikea luottaa epäasiallisen toiminnan asialliseen käsittelyyn. Mielestämme niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat ummistivat silmänsä eivätkä halunneet palauttaa lain hengen mukaista toimintaa. Se on hiljainen hyväksyntä väärälle toiminnalle.

Oman kunnan ulkopuolella

On huomioitava myös luottamushenkilöiden toiminta heidän edustaessaan Jämsän kaupunkia ylikunnallisissa toimielimissä. Epäasiallinen toiminta tuo Jämsälle mainehaittaa eikä lisää luottamusta päätöksentekoon. Toivomme kaupunginhallituksen selvittävän, millaista palautetta edustajamme ovat saaneet kuluneella valtuustokaudella.

Häirintäyhdyshenkilö

Voimme tarvittaessa myös valita päätöksentekoon häirintäyhdyshenkilön. Hänen tehtävänään on tukea ja neuvoa häirintää kohdanneita, mutta myös häirintää nähneet voivat ottaa yhteyttä. Sellainen on käytössä mm. monessa oppilaitoksessa. Häirintäyhdyshenkilö olisi yhteinen luottamushenkilöille, viranhaltijoille, työntekijöille ja myös median edustajille.

Mielestämme toimintakulttuurin kehittämishankkeessa on syytä seurata tilanteen kehittymistä esim. kyselyillä. Ehdotamme, että jo ennen kuluvan valtuustokauden loppua tehtäisiin kysely menneen kauden kokemuksista.