(Jämsän Seutu, 10.9.2021)

Jämsän ja Kuhmoisten kannattaa mitä pikimmiten ilmaista halunsa päästä mukaan Päijänne biosfääriksi -hankkeeseen. Päijänne olisi hyvässä seurassa Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren kanssa. Jo mukana olevia kuntia ovat Joutsa Jyväskylä, Toivakka sekä Muurame. Maakuntahallitus myönsi biosfäärialuetunnuksen haun valmistelulle yli 70 000 euroa.

Hankkeessa sitoudutaan kestävän kehityksen edistämiseen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukemiseen. Ne sopivat erinomaisesti Suomen hallituksen ilmastotavoitteisiin.

Biosfääri vahvistaisi ainutlaatuisen Päijänteen merkitystä tärkeänä vesistönä asumisen, virkistyksen, raakaveden oton, matkailun ja muiden elinkeinojen sekä tutkimuksenkin näkökulmasta. Siitä on mahdollista tehdä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen yhteinen helmi. Se on luonnon, ihmisten ja yritysten yhteinen etu.

Uskomme alueen kiinnostavan myös ulkomaalaisia matkailijoita. Se tukisi kestävän ympärivuotisen matkailun kehittämistä niin Leivonmäen ja Isojärven kansallispuistoissa kuin Himoksen matkailukeskuksessakin. Samalla tunnus on tärkeä aluekehittämisen työväline.

Tommi Tapiainen, kaupunginvaltuutettu
Saara Peutere-Heikka, varavaltuutettu
Vihreät