Jämsässä on valmisteilla kunnan ensimmäinen ympäristöohjelma, joka on osa kaupungin uutta strategiaa. Kaupunki on kutsunut 24.4. myös kaikki kuntalaiset osallistumaan ympäristöohjelmaan liittyvään työpajaan Ruotsulan Hoviin. Tämä on erinomainen tilaisuus kaikille tutustua ohjelman alustaviin tavoitteisiin tai päivittää omaa käsitystä siitä, mitä kaikkea ympäristöohjelmalla voidaan tarkoittaa.

Olen iloinen siitä, että ympäristöohjelma on päätetty toteuttaa. Nykyisen kaltaisessa maailmassa ympäristöasiat kuten monimuotoisuus, ilmasto ja ympäristöturvallisuus koskettavat yllättävän laajasti kaikkia sektoreita. Onkin suorastaan välttämättömyys, että kunnalla on käsitys sekä muuttuvan toimintaympäristön ja itse ympäristönmuutoksen vaikutuksista kuntaan että toisaalta oman toimintansa vaikutuksista ympäristöön.

Ympäristöohjelma on mahdollisuus tehdä tällaista kartoitusta. Kun ohjelmaan osoitetaan tarvittavat resurssit, vastuuhenkilöt ja seuranta, on sillä mahdollista vaikuttaa ekologisten näkökulmien lisäksi myös esim. alueen elinvoimaan, vetovoimaan, ja viihtyvyyteen.

Mitä sitten tarkoitetaan sillä, että ympäristöasiat leikkaavat laajasti kaikkia sektoreita?
Esimerkiksi energiajärjestelmäuudistukset voivat ekologisten näkökulmien ohella tuoda taloudellisia säästöjä sekä lisätä paikallisuutta, turvallisuutta ja huoltovarmuutta muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Hiilineutraalisuus- ja monimuotoisuustavoitteita voidaan kirittää vaikkapa maankäytössä ja kaavoituksessa tukemalla samalla viihtyvyyttä, vetovoimaa, ennaltaehkäisevää terveysajattelua ja matkailua esim. reitistöjen ja metsien resurssiviisaan käytön kautta.

Aluetaloudellisesti merkittävä investointi voi olla myös vihreän siirtymän edelläkävijä, kuten Kaipolan Green Port -hankkeessa tai pohjoisen Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa. Biokaasutuotannon tukeminen voi auttaa maataloutta ja tukea samalla vihreää liikkumista tai koneiden käyttöä. Sujuvat julkisen ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyt ja matkaketjut voivat lisätä vetovoimaa ja etätyön mahdollisuuksia ollen samalla matkailuvaltti ja ekologinen askel. Listaa voisi jatkaa pitkään.

Ympäristöohjelma auttaa vastaamaan myös tuleviin kansallisen ja EU-tason velvoitteisiin. Vihreä siirtymä kannattaa silti nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. Oikeanlaisella suunnittelulla ja aktiivisella ratkaisujen etsinnällä kunnat pystyvät hyötymään muuttuvan maailman tuomista paineista.

Johanna Ketola
kaupunginvaltuutettu, vihr.

Kirjoitus on julkaisu Jämsän Seudussa 22.4.2022