Talousarviosta on esitetty edellä kattavasti näkemyksiä, joita on turha käydä toistamaan.

Sen sijaan esitän muutaman huomion kaupunginhallituksen päätöksenteosta. 

Kaupunkilaiset antoivat valtavan paljon perusteltua palautetta metsäohjelmasta. Kerrankin sitä saa mitä tilaa. On hienoa, että toimialoilla on otettu käyttöön entistä enemmän osallistamisesta, mutta palautteen käsittelyssä on selvästi vielä vakavia puutteita. 

Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja, joissa kuntalaiset ihmettelevät, että miksi heiltä kysytään palautetta, jos siihen ei vastata kunnolla. Sellainen lannistaa ja latistaa.

Kaupungin ylin viranhaltija, kaupunginjohtaja esitti elokuun lopun hallituksessa, suora lainaus “kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy oikaisuvaatimuksen kuntalaisten kuulemisen osalta tarkoituksenmukaisuusperusteella ja päättää palauttaa asian valmisteluun metsäsuunnitelmaan jätettyihin kommentteihin ja muistutuksiin vastaamiseksi.”

Kaupunginjohtaja toteaa valmistelun olleen puutteellista. Se on vakava huomautus. Pidämme erikoisena, että kaupunginhallituksen enemmistö jätti näin merkittävän lausunnon huomiotta. Emmekö ole aina painottanut, että valmistelun on oltava huolellista ja riittävää? Hyvä hallintotapa ei ole kulunut fraasi, eikä sitä pitäisi ohittaa silloin kun aihe ei sovi omaan agendaan?

Jämsässä on panostettu laajalti vastuulliseen ja kestävään matkailuun. Meillä on suuria odotuksia, että etenkin luontomatkailu lisääntyisi ja että matkailualalle tulisi lisää pysyviä työpaikkoja ja palveluala monipuolistuisi. 

Viime elokuussa kaupunginjohtaja esitti, että sitoutuisimme Päijänteen biosfäärialueen hakemukseen. Hallituksen enemmistö päätti, että Jämsän kaupunki ei sitoudu siihen, eikä osallistu nivelvaiheen rahoitukseen 2500 eurolla. Hallituksella olisi ollut mahdollisuus osoittaa näkemyksellisyyttä ja valita kestävän matkailun mahdollisuudet. Tätä ennakkoluulottomuutta löytyi vain Tarja Uusipaastolta, mistä lämmin kiitos.

Toki sittemmin myös Jyväskylässä on tehty samainen päätös, että on sitä lyhytnäköisyyttä muuallakin. 

Oman näkemykseni mukaan Keski-Suomen maakunta näyttäytyy valitettavan taantumuksellisena, samaan aikaan kun esimerkiksi Pirkanmaalla ollaan paremmin ajan hermoilla ja ymmärretään yhteiskunnallisen arvomaailman muutos. 

Senkin vuoksi toivotan onnea ja menestystä ensi vuodelle.