Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tutkii säännöllisesti pitkän ajan muutoksia ja kehityskulkuja, joita ei välttämättä huomaa arjessa. Ne ovat ns. megatrendejä, jotka väistämättä muuttavat maailmaa ja toimintaympäristöämme.

Sitran uusin Megatrendit 2023 -analyysi nostaa merkittävimmäksi kehityskuluksi luonnon kantokyvyn murenemisen. Heikentävästi kantokykyyn vaikuttavat esimerkiksi ylikulutus ja lyhytjänteinen päätöksenteko. Talous ja hyvinvointi nojaavat tähän murenevaan perustaan.

Tutkijoiden viesti ympäri maailman on jo pitkään ollut samankaltainen; luonnon kantokyky on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa – luonnon hyvinvoinnin lisäksi oma hyvinvointimme riippuu sitä.

Tulevilta päättäjiltä vaaditaan ennen kaikkea tulevaisuusajattelua ja muutoskykyä. Edessämme on yhteinen, koko yhteiskunnan läpäisevä ratkaisujen etsiminen, johon tarvitaan kaikkia mukaan. Sitä kutsutaan ekologiseksi jälleenrakennukseksi. Talouden pikavoittojen sijaan ohjenuorana on ekologisen kestävyyden ohella sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Oikeanlaisella suunnittelulla ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjuvat toimet kasvattavat hyvinvointia ja elinvoimaa ja hyödyttävät luonnon lisäksi laajasti koko yhteiskuntaa.

Nykyinen hallitus on asettanut tiukat tavoitteeet ilmastotoimille ja aloittanut työn luontokadon ehkäisemiseksi. Tulevan hallituksen kannattaa jatkaa samalla linjalla. On myös ensisijaisen tärkeää huolehtia demokraattisen yhteiskunnan vakaudesta ja koulutuksesta, joka on ennenkin ollut tae menestyksellemme kansakuntana. Nämä ovat hitaita, mutta vaikutuksiltaan pitkäaikaisia tekoja. Ne ovat myös kilpailuvaltteja, kun yritykset päättävät vihreän teknologian investoinneista.

Kulutuksen sovittaminen luonnon kantokykyyn on välttämätöntä. Suomella on mahdollisuus rakentaa myös tulevaisuuden hyvinvointia ottamalla se huomioon.

Johanna Ketola
Kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas (Vihr.)