Miksi se kaavoitus on minulle niin tärkeä asia? Kaavoituksella ratkaistaan monet ihmisten arkeen liittyvät asiat. Kaavoitus määrittelee, kuinka pitkä tai turvallinen koulumatka lapsella on tai pääseekö vanhus rollan kanssa kauppaan.

Kaavoituksella on myös suuri vaikutus ympäristöön. Jos esim. palvelut ja asuinalueet on hajallaan, se tarkoittaa, että paikasta toiseen on aina siirryttävä autolla. Hehtaaripyssyllä kaavoitettaessa kaupunkien keskustat näivettyvät eikä niistä saa eläviä minkään sortin hankkeilla. Keskustoissa liikkuvat ihmiset tekevät niistä elävän ja mielenkiintoisen.

Kaavoitettaessa on kuultava jo paikkakunnalla asuvia ihmisiä eikä aina saa vedota siihen ihmeelliseen vetovoimaan. Tottakai haluan uusia asukkaita tänne, mutta meitä jo asuvia on kuultava. Puhumattakaan mikä merkitys hallitulla kaavoituksella on esim. pohjavesien suojelussa.