Kirjelmä Vihreiden eduskuntaryhmälle, avustajille ja puheenjohtajistolle 10.4.2014

Yksityinen vai julkinen sairaala – lapsi pesuveden mukana Jämsässä?

Jokilaakson Terveys perustettiin vuonna 2009. Osakkaat valittiin Jämsän kaupungin järjestämän neuvottelumenettelyn kautta. Yksityisten ja julkisten tahojen yhteenliittymänä se on ainutlaatuinen Suomen terveydenhuollon historiassa.

Yhtiön omistajat:

  • Pihlajalinna oy (51%)
  • Jämsän kaupunki (39%)
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (10%)

Tehtävänä on tuottaa Jokilaakson sairaalassa julkisia terveydenhuollon palveluja Jämsän alueen asukkaille. Järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla, tuottamisvastuu Jokilaakson Terveydellä. Kuntalaiselle se on julkista palvelua.

Valitettavasti nyt tuntuu siltä, että edelläkävijää rangaistaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Jokilaakson sairaala ei ole kunnallisen erikoissairaanhoidon valinnanvapauden piiriin kuuluva sairaala. Tämä tarkoittaa, että Jämsä voi kyllä käyttää halutessaan sairaalaa perusterveydenhuollon yhteydessä järjestettävän erikoissairaanhoidon tuottamiseen:

  • kuitenkin vain Jämsän järjestämisvastuulla olevia potilaita, käytännössä vain jämsäläisiä
  • muualla Suomessa asuvat voivat tulla sairaalaan vain, jos saavat maksusitoumuksen
  • potilaan oma tahto ei riitä perusteluksi

Lääkintöneuvos Timo Keistisen mukaan linjaus koskee ainoastaan Jokilaakson sairaalaa, sillä kukaan ei ole kysynyt ministeriön kantaa yhteenkään toiseen sairaalaan. Jokilaakson sairaalan luokittelua kysyi Tampereen kaupunki sen jälkeen, kun yksi tamperelainen käytti sen palveluja.

Linjaus on ainutlaatuinen, sillä lakisääteisen valinnanvapauden piirissä on sairaaloita paitsi Suomessa, myös ulkomailla. Ainoana sairaalana maailmassa Jokilaakson sairaala on rajattu joukosta pois. Keistisen linjauksessa Jokilaakson sairaala on yhtä yksityinen kuin esim. valinnanvapautta mainostava Coxa Tampereella.

Valinnanvapaus on mainittu ainoastaan uudessa terveydenhuoltolaissa, eikä siellä ole tehty erittelyjä, joita ministeriö nyt teki. Keistisen mukaan lausunnon tavoitteena on tulkita eduskunnan tahtoa asiassa säädösten näkökulmasta.

Puoluekokous järjestetään juurikin Jämsässä. Jämsän Vihreät, Jämsän kaupunki sekä Jokilaakson Terveys kertoo mielellään enemmän ”Jämsän mallista”, ennen kuin rakas lapsi todella huuhtoutuu pesuveden mukana.

 

Jokilaakson Terveyden taustaa

Kumppanuusyrityksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut turvata Jokilaakson sairaalan tulevaisuus palveluineen ja työpaikkoineen sekä lääkärityövoiman saatavuus. Lisäksi kaupungin tavoitteena on yhteistyön avulla laajentaa Jämsässä tuotettavien erikoissairaanhoidon palveluiden valikoimaa.

Uudelle yhtiölle siirtyi 160 työntekijää vuonna 2009. Sen jälkeen Jokilaakson Terveys on palkannut yli 40 henkeä, joista 25 on uusia vakituisia työsuhteita.

Erikoissairaanhoidon palveluja on laajennettu. Aikaisempien erikoisalojen (9 kpl) lisäksi sairaalassa on viisi uutta erikoisalaa: gynekologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, käsikirurgia ja fysiatria.

Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta on lisääntynyt yli 40 prosentilla. Potilasturvallisuus ja laatu ovat parantuneet; leikkausinfektiot ovat vähentyneet liki 30 prosentilla ja korvatuissa potilasvahingoissa on ollut peräti yli 70 prosentin lasku verrattuna aikaisempaan.

Yhä useammat jämsäläiset saavat päivystyksellisen hoidon omassa kaupungissaan. Aikaisemmin ensiavusta keskussairaalaan lähti keskimäärin yli 90 lähetettä joka kuukausi, nyt alle 50. Jämsän kaupungille tästä muutoksesta on syntynyt merkittäviä kustannussäästöjä. Tehokkuudesta hyötyy myös matkailukeskus Himos, joka omalta osaltaan ”tuottaa” myös potilaita päivystykseen.

Lääkärivastaanotot terveysasemilla ovat toimineet hyvin. Hoitotakuu on toteutunut moitteettomasti, yli kahden viikon jonoja ei ole ollut. Yhtiön käyttöön ottama lääkäri-hoitaja -työpari on mahdollistanut tehokkaamman työnjaon ammattiryhmien kesken. Niin ikään uutena toimintana käyttöön otetun päivystävän sairaanhoitajan myötä potilaat saavat entistä nopeammin tarvitsemansa palvelun.

Yhtiössä työskenteleviä työntekijöitä edustavien liittojen pääluottamusmiesten (Tehy, Super, JHL ja Jyty) lausunto tukee Jokilaakson Terveyden henkilöstöpolitiikkaa : ”Henkilöstöltä luottamusmiehille tulleet viestit kertovat luottamuksen syntymisestä yhtiöön. Ammattitaitoisille työntekijöille Jokilaakson Terveys on haluttu työnantaja. Työilmapiiri, ihmisten johtaminen, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja yhtiön toiminnassa ja niihin myös panostetaan selvästi.”

Jokilaakson Terveyden toimitusjohtaja
Juha Rautio (juha.rautio@jokilaaksonterveys.fi, puhelin 040 828 1269)
www.jokilaaksonterveys.fi