hameenlinnaValtuustoaloite 15.12.2014
Laskut avoimeksi
Jämsän kaupungin tilaamaan konsulttiselvityksen väliraportissa Jämsän kaupunkia kehotetaan lisäämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin toimintakulttuurissa. Kuntalaisilla onkin oikeus tietää, millaisia päätöksiä kaupungissa tehdään ja mihin verorahoja käytetään. Nykyaikana avoimuudella on yhä suurempi rooli luottamuksen rakentamisessa ja demokratian vahvistamisessa.
Myös lain mukaan kaiken julkisen sektorin tiedon pitäisi olla lähtökohtaisesti julkista. Jakamalla tietoa avoimesti tarjomme eväitä asukkaiden aktiivisuudelle ja lisäämme tietoisuutta kaupungin toiminnan ja talouden mittasuhteista. Avoimuus voi parhaimmillaan parantaa kaupungin mainetta ja kohentaa sitä kautta kilpailukykyä.
Helsingin kaupunki julkaisi marraskuussa omat ostotietonsa vuosilta 2012 ja 2013. Tämän uskotaan tuoneen “ryhtiliikkeen” kaupungin rahankäyttöön. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen arvelee, että avoimuudella voitaisiin saavuttaa jopa yhden tai kahden prosentin säästöt kaupungin menoissa (HS 29.11.2014). Pajunen toteaa: ”Ensi alkuun avoimuus saattaa tuntua dramaattiselta, mutta se on lopulta kaikkien etu. Tämä on demokratiatyötä, joka sopii tähän maailman aikaan.”
Edellä olevan perusteella esitämme, että Jämsä

1.tutustuu Helsinki Region Infoshare -palvelussa Helsingin kaupungin ostot -tietoaineistoon, sen visualisointiin, julkaisemisesta saatuihin kokemuksiin ja, niitä hyödyntäen,

2.julkaisee omat ostotietonsa taannehtivasti vähintään vuodesta 2012 alkaen.
Www-osoitteet
HS 29.11.: http://www.hs.fi/kaupunki/a1417157145853
tietoaineisto: http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ostot
visualisointi: http://www.veropuu.fi/helsinginostot 

Jämsässä 15.12.2014
Vihreiden valtuustoryhmä