Kuten tiedämme, hallituksen runsaskätiset koronatuet ovat parantaneet kuntien tuloksia koko maassa. Tuilla on toki voitu palkata lisäkäsiä mm. puhtaus- ja ruokapalveluihin, kouluille resurssiopettajia ja ohjaajia sekä hankittu suojavälineitä. Sen ei kuitenkaan pidä tuudittaa ketään väärään uskoon, että valtio tulee ja pelastaa.

Valtakunnallisesti voidaan kysyä, kohdistuuko tuki tarpeeksi heikoimmassa asemassa oleville – onko sillä voitu esimerkiksi helpottaa ikäihmisten yksinäisyyttä, keventää lapsiperheiden arkea tai ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nämä elämänkaaren ääret ovat Jämsässäkin haasteita – olipa pandemia tai ei.

Ikääntyneiden osuus Jämsässä kasvaa huomattavasti lähivuosikymmeninä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ikäihmiset nähdään usein pelkästään kustannuseränä. He kuitenkin maksavat tuloveroista yli viidenneksen. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja henkisen vireyden ylläpitäminen on taloudellisesti kannattavaa. Vastapainoksi tietysti tarvitsemme uutta sukupolvea, sillä palveluyhteiskunnassa nuoret naiset asuinpaikan valinnoillaan ratkaisevat aluekehityksen suunnan.

Kunnan täytyy pystyä vastaamaan toivottavasti laajenevan etätyön vaatimuksiin. Yhteisöllinen Jämsä Tehdas –etätyötila on tästä hyvä esimerkki. Toivottavasti tulossa on lisääkin tiloja, esimerkiksi Forumiin, kun olemme saaneet sinne hienon palvelupisteen keskelle kaupunkia.

Kesäaikana osa koululaisista hukkuu meiltä. Auttaisiko siihen puistoruokailu? Mm. sellainen kaupunki kuin Helsinki tarjoaa kesäisin leikkipuistoissaan maksuttoman lämpimän lounaan kaikille alle 16-vuotiaille joka arkipäivä. Toiminta aloitettiin vuonna 1942, kun sodan aikana oli elintarvikepula. 2020-luvulla elintarvikepulaa ei ole, mutta valitettavasti perheissä on liikaa huono-osaisuutta. Voisimme tehdä asiassa yhteistyötä esimerkiksi seurakunnan kanssa.

Kuten aikaisempinakin vuosina, nytkin sopii muistuttaa, että lainakantamme on valtakunnan keskiarvoon nähden matala, noin 2000 euroa asukasta kohti. Lainaa per asukas on saman verran kuin 10 vuotta sitten. Meillä on enemmän pelivaraa kuin monella saman kokoisella kunnalla. Voimme kehua itseämme, että taloudenpitomme on ollut vakaata ja ennustettavaa.

Samaa vakautta ja ennustettavuutta tarvitsemme myös päätöksentekoomme. Vain sillä tavoin voimme taata Jämsälle menestystä.