Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä kokousta seuraavat jämsäläiset!

Edellä on kuultu kattavaa analyysia tilinpäätöksestä. Tiivistän vielä  muutaman asian. 

Jämsässä on harjoitettu vastuullista  tarkan euron politiikkaa pitkään, mikä näkyy myös tässä tilinpäätöksessä. Lainakantamme on edelleen matala ja korkomenot sen mukaiset. 

Kuten aluetutkija Timo Aro on Jämsää  kehunut , olemme oppineet reagoimaan muutoksiin – muutaman kriisin kautta. . Emme pelkää uhkia, vaan   osaamme nähdä mahdollisuuksia. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Jämsässä on laitettu vireille lukuisia pitkän ajan hankkeita. Niissä ei sammuteta tulipaloja, vaan rakennetaan turvallisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Anteeksi muoti-ilmaus: organisaatiosta on tullut ketterämpi. Ketteryyttä ja rohkeutta totisesti tarvitaan tulevina vuosinakin. 

Ketteryydestä kertoo sekin, että olemme onnistuneet saamaan runsaasti hankerahaa, jolla on rakennettu  mielekästä toimintaa ja turvallista kouluelämää lapsille ja nuorille.  Meillä on sivistystoimessa  hämmästyttävän paljon hankeosaamista. Hankkeet vaativat runsaasti henkilöstön työpanosta, luovuutta ja välillä myös melkoista sanataituruutta. 

Sitä kannattaisi hyödyntää kaikilla toimialoilla. Ympäristöministeriön jakamat vesistöjen kunnostusrahat sopisivat hyvin myös 465 järven Jämsään. 

Luonnollisesti olemme iloisia, että ympäristöohjelma on hyvässä myötätuulessa. Ympäristön huomioiminen, jos mikä on satsaus tulevaisuuteen – myös talouden näkökulmasta. Ympäristöön pätee sama kuin terveyteen: ennaltaehkäisy maksaa vähemmän kuin tuhojen korjaaminen.   Eikä ilmastokriisi  katso kansallisvaltioiden rajoja.  Olemme satsanneet merkittävästi kestävään matkailuun. Ympäristöohjelman ja metsäsuunnitelman linkittäminen voimakkaammin yhteen olisi mielestämme ollut   järkevää myös matkailutavoitteiden näkökulmasta. 

Johdonmukainen jatke nyt tehdyille ohjelmille ja suunnitelmille  on, että kaupunginhallitus päättää liittymisestä Päijänteen biosfäärialueeseen. 

Tilinpäätöskertomuksessa korostetaan tuottavuuden kasvua ja menojen hillintää. Nämä vaatimukset koskenevat myös meitä luottamushenkilöitä. Pysykäämme siis kohtuudessa.